Spadek po terminie? Sprawdź, czy możesz uniknąć podatku!

• Data: 2024-04-25 • Autor: Marta Handzlik

Przed trzema tygodniami otrzymaliśmy pismo z sądu w sprawie nabycia spadku z datą zatwierdzenia 15 stycznia. Wysłaliśmy to pismo z formularzami do urzędu skarbowego i okazało się, że 6 miesięcy już minęło, ponieważ liczy się data z sądu, a nie data otrzymania listu. Czy są jakieś szanse na odwołanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spadek po terminie? Sprawdź, czy możesz uniknąć podatku!

Zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu nabycia spadku po upływie 6 miesięcznego terminu

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 (…).

W przypadku niespełnienia ww. warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Utrata prawa do zastosowania zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Upływ terminu, w ramach którego należy zawiadomić organ podatkowy o otrzymanym spadku powoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku. Skutków tych nie można anulować poprzez przywrócenie terminu, bez względu na przyczynę jego uchybienia, zawinioną bądź niezawinioną.

Dokonanie stosownego zgłoszenia zarówno po terminie wskazanym w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jak i przed nim, jest nieskuteczne i w związku z tym nie prowadzi do zwolnienia od opodatkowania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 16 marca 2012 r. (I SA/Łd 56/12).

Bez względu na powody uchybienia, zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, po upływie terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, skutkuje utartą prawa do zastosowania zwolnienia od podatku. Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu, niezależnie od przyczyn związanych z jego niedotrzymaniem.

Dla skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków istotne znaczenie ma wyłącznie dokonanie prawidłowego zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zgłoszenie to powinno być dokonane na formularzu SD-Z2.

Podsumowując – niezależnie od tego, czy niespełnienie przesłanki dotyczącej terminu zgłoszenia do urzędu skarbowego było zawinione czy niezawinione przez Panią – nie ma możliwości przywrócenia terminu, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to, że w Pani sytuacji nic już nie można zrobić.

Przykłady

 
Przypadek pana Jana: Termin i niewiedza

Pan Jan, niedawno przeprowadzony na nowe miejsce zamieszkania, otrzymał informację o spadku po zmarłym wuju. Przez zamieszanie związane z przeprowadzką i aktualizacją adresu, dokumenty dotyczące spadku dotarły do niego z opóźnieniem. Kiedy zdecydował się zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego, okazało się, że upłynął już 6-miesięczny termin. Pomimo nieświadomości i przeszkód logistycznych, pan Jan stracił możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków.

 
Przypadek pani Alicji: Zmiana przepisów

Pani Alicja otrzymała spadek po swojej ciotce, która mieszkała za granicą. Ze względu na komplikacje prawne i różnice w systemach prawnych, cały proces dziedziczenia trwał dłużej niż zwykle. Pani Alicja, myśląc, że przepisy dotyczące zgłaszania spadku obejmują również sytuacje międzynarodowe, nie złożyła odpowiednich dokumentów w polskim urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy. Kiedy wreszcie zrozumiała swoje przeoczenie, była zmuszona zapłacić pełną stawkę podatku od spadku.

 
Przypadek pana Krzysztofa: Niewłaściwe doradztwo

Pan Krzysztof, skorzystał z usług doradcy podatkowego, który nieprawidłowo poinformował go o terminie zgłaszania nabycia spadku. W wyniku błędu doradcy, pan Krzysztof zgłosił nabycie spadku po upływie przewidzianego terminu. Mimo, że próbował wyjaśnić sytuację i odwołać się od decyzji urzędu skarbowego, sąd administracyjny orzekł na jego niekorzyść. Zgodnie z przepisami prawa, błędne doradztwo nie jest wystarczającym powodem do przywrócenia terminu, co skutkowało koniecznością zapłaty podatku.

 

Podsumowanie

 

Termin zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego ma kluczowe znaczenie dla korzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Niestety, niezależnie od przyczyny opóźnienia, przekroczenie 6-miesięcznego limitu skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku. Warto więc pamiętać o terminach i odpowiednio zarządzać procesem dziedziczenia, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Zapewniamy skuteczne doradztwo i wsparcie w każdym etapie procesu dziedziczenia. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »