Formularz SD-Z2 - jak dziedziczyć po tacie, gdy nie ma spadku po dziadku?

• Data: 2024-04-25 • Autor: Aleksander Słysz

Mam problem z rozliczeniem nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2. Cały majątek po nim dziedziczy żona, ja i brat po 1/3 na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Problem polega na tym, że nie ma przeprowadzonego spadku po dziadku. Po babci jest orzeczenie sądu, na podstawie którego majątek został podzielony po 1/3 dla dziadka, ojca i siostry ojca. W jaki sposób mogę się rozliczyć, nie przeprowadzając spadku po dziadku? Dodam, że dziadek spisał testament i powołał do całości spadku mojego ojca. Czy w formularzu mam umieścić to, co po ojcu, plus to, co po babci, a także to, co po dziadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Formularz SD-Z2 - jak dziedziczyć po tacie, gdy nie ma spadku po dziadku?

Moment z jakim następuje nabycie spadku

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.). Zatem nabycie spadku przez Pana po ojcu nastąpiło w momencie jego śmierci. Akt poświadczenia dziedziczenia jedynie to potwierdza. Nie inaczej jest w przypadku nabycia przez Pana ojca spadku po swoich rodzicach, którzy zmarli za jego życia, nabył on ten spadek w dniu ich śmierci.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nie zmienia tego fakt, że postępowań nie przeprowadzono, albowiem one „tylko” potwierdzają nabycie, a nie tworzą go. Potwierdza takie rozumienie powyższego orzecznictwo; m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1036/08) wskazuje, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę, uzasadniając, że:

„Moment, z jakim następuje nabycie spadku w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych, określony został w art. 925 K.c. Stosownie do tego przepisu spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie zaś z art. 924 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku w chwili otwarcia spadku następuje bez żadnej aktywności ze strony spadkobiercy, czy też czynności ze strony sądu. Zasadnie organy podatkowe wskazywały, że postanowienie o nabyciu spadku potwierdza jedynie nabycie spadku, które z mocy art. 925 K.c. nastąpiło już wcześniej – z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawczyni. Istotne jest więc to, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę. W świetle wskazanych wyżej przepisów na moment nabycia spadku nie ma również wpływu przyjęcie spadku.”

Innymi słowy Pan dziedziczy po tacie, nie dziedziczy Pan bezpośrednio po dziadku czy babci. W związku z powyższym przywołuje Pan w formularzu SD-Z2 wszystko, co nabył Pan w drodze dziedziczenia po tacie, w tym także to, co on nabył wcześniej po swoich rodzicach.

Przykłady

 

Przypadek Anny K. Anna K. po śmierci swojego ojca musiała wypełnić formularz SD-Z2. Jej ojciec, zgodnie z testamentem swojego ojca (dziadka Anny), był jedynym spadkobiercą całego majątku. Anna wraz z rodzeństwem dziedziczy po ojcu, ale majątek po dziadku nie został formalnie podzielony i przekazany ojcu przed jego śmiercią. Anna w formularzu SD-Z2 musiała wskazać, że dziedziczy po ojcu zarówno majątek bezpośrednio po nim, jak i niepodzielony spadek po dziadku, który ojciec miał dziedziczyć.

 

Sytuacja Tomasza P. Tomasz P. po śmierci ojca stanął przed koniecznością rozliczenia nabycia spadku, gdzie dziadek pozostawił testament, powołując do spadku wyłącznie ojca Tomasza. Chociaż ojciec Tomasza nigdy formalnie nie przeprowadził postępowania spadkowego po dziadku, to na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia Tomasz w formularzu SD-Z2 musiał uwzględnić majątek nabyty zarówno bezpośrednio po ojcu, jak i po dziadku.

 

Doświadczenie Barbary G. Barbara G. po śmierci ojca miała problem z określeniem, co wpisać w formularzu SD-Z2. Dziadek Barbary zmarł, zostawiając testament, który w całości przekazywał jego majątek ojcu Barbary. Ojciec zmarł, nie przeprowadzając formalnego spadku po dziadku, co spowodowało, że Barbara musiała zgłosić w formularzu SD-Z2 cały majątek nabyty przez ojca, w tym majątek po dziadku, aby prawidłowo rozliczyć podatek od spadków i darowizn.

Podsumowanie

 

W przypadku wypełniania formularza SD-Z2 przy dziedziczeniu po ojcu, gdy nie przeprowadzono formalnie spadku po dziadku, kluczowe jest uwzględnienie w formularzu zarówno majątku bezpośrednio po ojcu, jak i tego, który ojciec nabył z tytułu spadku po dziadku. Zrozumienie momentu nabycia spadku oraz prawidłowe zastosowanie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego pozwala na uniknięcie pomyłek podatkowych i prawnych w procesie dziedziczenia.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu formularza SD-Z2 lub innych dokumentów spadkowych? Skorzystaj z naszych porad prawnych online. Nasi doświadczeni prawnicy oferują szybką i profesjonalną pomoc, dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1036/08

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »