Podatek od sprzedaży spadku po rodzicach

• Data: 2024-04-29 • Autor: Aleksander Słysz

Odziedziczyłam spadek po rodzicach – mama zmarła 12 lat temu, tata 10 lat temu. 3 lata po śmierci taty stałam się współwłaścicielką wraz z siostrami spadku po rodzicach na podstawie działu spadku. Po 6 latach od nabycia spadku sprzedałyśmy z siostrami działkę gruntową w której miałyśmy po 1/3 własności. Jakie rozliczenie musimy złożyć w urzędzie skarbowym? Czy każda z nas sporządza do swojego urzędu skarbowego zgodnie z zamieszkaniem, jaki PIT oraz załączniki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podatek od sprzedaży spadku po rodzicach

Zbycie odziedziczonej nieruchomości po upływie pięciu lat

Nie nabyła Pani własności na podstawie działu spadku tylko w drodze dziedziczenia. Pani nabyła własność w 1998 r. oraz w 2009 r. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy ( art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), zatem datą nabycia spadku będzie stanowiła data śmierci spadkodawcy tj. 1998 r. i 2009 r. Zbycie w części odpowiadającej nabytej w 1998 r. nie spowoduje powstania w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu do opodatkowania bowiem sprzedaż niezwiązana z działalnością gospodarczą po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie [art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych] nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia a podatek dochodowy

Innymi słowy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości nie wystąpi gdy odpłatne zbycie nie miało miejsca w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nastąpiło nabycie. Dział spadku nie ma wpływu na moment nabycia, nie zmienia daty nabycia na późniejszą, jeżeli spadkobierca nie otrzymuje udziału większego niż jego udział w spadku (zakładam, ze tak właśnie było), wspominam o tym, gdyż organy podatkowe na ogół uważają, że część otrzymana ponad udział, nabyta jest w momencie dokonania działu spadku.

Reasumując dokonały Panie zbycia w 2016 r. czyli po upływie 5 lat od końca roku, w którym nieruchomość nabyto, zatem jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to nie powstaje tu przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji nie składa się żadnej deklaracji w podatku dochodowym i nie wykazuje się przychodu (normalnie robi się to na druku PIT-39).

Przykłady

 

Przykład z Warszawy

Pani Anna odziedziczyła mieszkanie po swojej babci, której śmierć nastąpiła w 2010 roku. Anna i jej brat dokonali formalnego działu spadku w 2015 roku, gdzie każde z nich otrzymało po połowie mieszkania. W 2021 roku, po ponad pięciu latach od formalnego nabycia nieruchomości, Anna sprzedała swoją część mieszkania. Ponieważ od momentu śmierci babci do momentu sprzedaży minęło więcej niż pięć lat, transakcja nie podlegała opodatkowaniu. Anna nie musiała składać deklaracji PIT, ani dokonywać żadnych rozliczeń z urzędem skarbowym.

 

Przykład z Krakowa

Bracia Kamil i Michał odziedziczyli dom po swoim ojcu, który zmarł w 2005 roku. W 2008 roku dokonali działu spadku, dzięki czemu każdy z nich stał się właścicielem połowy domu. W 2012 roku, Michał zdecydował się sprzedać swoją część domu. Chociaż sprzedaż miała miejsce mniej niż pięć lat od formalnego podziału spadku, to od śmierci ich ojca minęło już więcej niż pięć lat, więc transakcja również nie była opodatkowana. Michał nie miał obowiązku składania deklaracji podatkowej związanej z tą sprzedażą.

 

Przykład z Gdańska

Siostry Magda i Ewa odziedziczyły działkę rolną po swoim dziadku, który zmarł w 2000 roku. Dział spadku między nimi został przeprowadzony w 2005 roku, a w 2011 roku postanowiły sprzedać działkę. Ponieważ od zgonu dziadka do sprzedaży działki minęło więcej niż 10 lat, sprzedaż ta nie podlegała opodatkowaniu. Magda i Ewa nie musiały składać żadnych deklaracji podatkowych ani załączników związanych ze sprzedażą tej nieruchomości.

Podsumowanie

 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości po upływie pięciu lat od daty nabycia spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warto pamiętać, że kluczowym momentem jest data śmierci spadkodawcy, a nie data dokonania działu spadku. Dzięki temu spadkobiercy, którzy zdecydują się sprzedać nieruchomość po odpowiednim czasie, mogą uniknąć konieczności składania deklaracji podatkowej i płacenia podatku, co czyni cały proces znacznie prostszym i mniej obciążającym finansowo.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie zrozumienia obowiązków podatkowych po sprzedaży nieruchomości odziedziczonych, zapraszamy do skorzystania z naszych usług porad prawnych online. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, aby zapewnić Ci spokój i bezpieczeństwo prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »