Komu przysługuje dom rodziców po śmierci matki?

• Data: 2024-04-19 • Autor: Iryna Kowalczuk

Moja mama zmarła 3 lata temu. Ojciec poznał dwa miesiące po jej śmierci nową kobietę, a po 5 miesiącach ta kobieta z nim zamieszkała. Jest nas 4 rodzeństwa. Ja mieszkam za granicą, ale nadal jestem zameldowana w Polsce w domu rodziców. Ojciec twierdzi, że to jest jego krwawica i że nie mamy żadnego prawa do tego domu. Zabrał również moje łóżko i oddal dziecku tej nowej kobiety. Czy dom rodziców po śmierci matki rzeczywiście należy tylko do ojca? Co mogę z tym z robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Komu przysługuje dom rodziców po śmierci matki?

Czy ojciec może rościć sobie prawa do całego majątku po śmierci żony?

Pani ojciec nie ma racji, bowiem jeżeli dom należał przed śmiercią Pani mamy zarówno do niej, jak i do Pani ojca, to po śmierci mamy należy się Pani część domu (jak również Pani rodzeństwu) jako spadek po mamie. Aby uregulować sprawy spadkowe po mamie i aby odziedziczyła Pani po niej spadek, należy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej może wnieść każdy ze spadkobierców, czyli albo Pani, albo któreś z Pani rodzeństwa. Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej;
 • informacje o testamentach pozostawionych przez zmarłą;
 • informację o tym, czy poszczególni uczestnicy postępowania złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 • uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

Do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy aktów stanu cywilnego, na podstawie których można ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (odpisy skrócone aktu urodzenia lub odpisy skrócone aktu małżeństwa);
 • testament, jeżeli został sporządzony
 • odpisy wniosku dla każdego z uczestników postępowania.

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Procedura stwierdzenia nabycia spadku

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli jeszcze spadku między spadkobierców, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.

Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej po mamie o odziedziczeniu po niej udziału we własności domu będzie Pani formalnie i zgodnie z prawem jego współwłaścicielem.

Przykłady

 
Sprawa Anny i mieszkanie po matce

Anna, najstarsza z trzech sióstr, mieszkała z matką do jej śmierci. Po zgonie matki, ojciec Anny, który od lat mieszkał za granicą, nagle zgłosił pretensje do całego mieszkania. Mimo że prawo polskie przewiduje, że dzieci również dziedziczą część majątku po zmarłym rodzicu, ojciec Anny zdecydował przeprowadzić remont i sprzedać mieszkanie. Anna musiała złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, aby formalnie potwierdzić swoje prawa do mieszkania.

 
Dziedziczenie domu po matce przez braci Jakuba i Marka

Bracia Jakub i Marek po śmierci matki dowiedzieli się, że ojciec planuje przepisać dom na swoją nową partnerkę. Chociaż dom był zbudowany jeszcze za życia matki i była współwłaścicielką, ojciec uważał, że jako mąż ma pełne prawo do decydowania o przyszłości nieruchomości. Bracia zdecydowali się zinterveniować, składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, co umożliwiło im zachowanie przysługujących im praw do części domu.

 
Konflikt spadkowy między półrodzeństwem

Ewa, córka z pierwszego małżeństwa, po śmierci matki miała trudności z uzyskaniem sprawiedliwego podziału domu rodzinnego. Jej ojciec ożenił się ponownie, a dzieci z drugiego małżeństwa były przekonane, że mają większe prawo do dziedziczenia. Ewa, znając swoje prawa jako spadkobierca, zainicjowała proces prawny, aby zapewnić sobie i swojemu bratu z pierwszego małżeństwa równy udział w spadku, co ostatecznie zmusiło rodzinę do szukania kompromisu.

 

Podsumowanie

 

Po śmierci matki, jej dzieci mają prawo do dziedziczenia części majątku, w tym domu, nawet jeśli ojciec nadal w nim mieszka lub planuje inne rozwiązania prawne dla nieruchomości. W celu formalnego uzyskania swoich praw, niezbędne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Procedura ta jest kluczowa dla zabezpieczenia udziałów spadkowych i ochrony praw wszystkich spadkobierców.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Nasi eksperci są dostępni, aby pomóc Ci zabezpieczyć Twoje prawa i upewnić się, że proces przebiega sprawnie i zgodnie z prawem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »