Co zrobić, gdy sąd wezwał na sprawę spadkową osobę nieżyjącą?

• Data: 2024-04-29 • Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Niebawem odbędzie się sprawa spadkowa. Sąd wezwał na sprawę mojego nieżyjącego ojca. Przedmiotem postępowania spadkowego jest gospodarstwo rolne o pow. 7 ha. Po ojcu ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i siostra. Czy powinniśmy się zgłosić na sprawę? Czy dostarczyć np. akt zgonu ojca? Czy można od razu wskazać nas jako spadkobierców, czy potrzebna będzie oddzielna sprawa spadkowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co zrobić, gdy sąd wezwał na sprawę spadkową osobę nieżyjącą?

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkodawcy sąd zgodnie z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Do kręgu takiego zapewne należy Pani ojciec.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zapewnienie spadkowe

Zgodnie zaś z art. 670 K.p.c. – na sądzie ciąży obowiązek badania z urzędu, kto jest spadkobiercą. Szczególnym środkiem dowodowym w postępowaniu spadkowym jest zapewnienie spadkowe składane przez zgłaszającego się spadkobiercę, że nie ma innych spadkobierców. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;

2) o testamentach spadkodawcy.

Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie.

Pozwolę sobie zauważyć, że do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć odpowiednie akty stanu cywilnego uczestników postępowania, które poświadczą ich stan cywilny. Jeżeli dany uczestnik nie żyje, to dołącza się akt zgonu takiej osoby. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie spadkobierców, to wchodzą oni w jego miejsce i dziedziczą za niego. Również powinni być wskazani we wniosku. Nie wiem, jaka sytuacja miała miejsce w Pana przypadku, ale skoro sąd wzywa nieżyjącą osobę, to zapewne do wniosku o stwierdzenie spadku nie został dołączony akt zgonu takiej osoby. Tak więc, jeżeli sąd w postępowaniu spadkowym poweźmie wiadomość, że spadkobierca wskazany we wniosku nie żyje, to jego obowiązkiem jest poszukiwanie dalszych spadkobierców, chyba że występujący w sprawie spadkowej pozostali spadkobiercy złożą zapewnienie spadkowe o nieistnieniu innych spadkobierców i sąd da temu wiarę.

Ze wskazanych powyżej powodów oraz dla zabezpieczenia Państwa interesów wskazane byłoby udanie się na rozprawę wraz z aktem zgonu ojca.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zawieszenie postępowania spadkowego

Jeżeli nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Pana ojcu, to – jak pokazuje praktyka – sąd zapewne zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania o stwierdzenie praw do spadku po Pana ojcu, aby wymienieni w postanowieniu sądu spadkobiercy mogli wstąpić do zawieszonego postępowania. Możliwość taka została zastrzeżona dla sądu w art. 177 § 1 pkt 1 K.p.c. i stanowi, że „sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego”.

Jest jeszcze możliwość transmisji, która oznacza, że jeżeli spadkobierca (transmitent) zmarł przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, nie złożywszy takiego oświadczenia, to oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców (transmitariuszy). Tym samym w sytuację prawną zmarłego spadkobiercy wchodzą jego spadkobiercy. Określa ją art. 1017 Kodeksu cywilnego.

Tak więc nawet w jednym postępowaniu możliwe jest stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach.

Przykłady

 

Błąd w dokumentacji sądowej

Agnieszka otrzymała z sądu wezwanie dla swojego zmarłego dziadka, aby stawił się na sprawę spadkową dotyczącą gospodarstwa rolnego. Sąd najwyraźniej nie był świadom jego śmierci. Agnieszka natychmiast udała się do sądu z aktem zgonu dziadka, aby wyjaśnić sytuację. Dzięki temu błąd został szybko naprawiony, a postępowanie spadkowe mogło być kontynuowane z uwzględnieniem prawnych spadkobierców.

 

Zawiadomienie o śmierci spadkodawcy

Tomasz dowiedział się, że sąd wezwał jego niedawno zmarłą matkę na sprawę dotyczącą spadku po jej bracie. Tomasz, jako jeden z potencjalnych spadkobierców, zgłosił się do sądu z aktem zgonu swojej matki oraz własnym oświadczeniem o gotowości przejęcia procedur spadkowych w jej imieniu. Sąd uznał dokumenty i umożliwił Tomaszowi uczestnictwo w sprawie jako bezpośredniemu spadkobiercy.

 

Korekta procedury sądowej

Kiedy Ewa otrzymała wezwanie dla jej ojca, który zmarł pięć lat temu, w sprawie spadkowej, skontaktowała się ze swoim prawnikiem. Razem przygotowali niezbędne dokumenty, w tym akt zgonu, i złożyli w sądzie wniosek o poprawienie błędu i uwzględnienie jej oraz jej brata jako prawnych spadkobierców. Dzięki tym działaniom, sprawa spadkowa mogła być przeprowadzona prawidłowo bez zbędnych opóźnień.

 

Podsumowanie

 

Wezwanie przez sąd zmarłej osoby na sprawę spadkową to często wynik błędu w dokumentacji. Ważne jest szybkie reagowanie spadkobierców, którzy powinni dostarczyć do sądu akt zgonu oraz zadeklarować gotowość do przejęcia procedur spadkowych. Przestrzeganie tych kroków pozwala na sprawną korektę i kontynuację postępowania spadkowego, zabezpieczając prawa i interesy legalnych spadkobierców.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wymaganych pism sądowych. Zadbaj o swoje prawa spadkowe z naszym wsparciem, dostępnym z każdego miejsca i o każdej porze. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »