Mieszkanie dla matki po ojcu - plusy i minusy takiego rozwiązania

• Data: 2024-04-25 • Autor: Marek Gola

Tata zmarł niecały rok temu, mama żyje. Rodzice mieli mieszkanie własnościowe. Brat nalega, żebyśmy część ojca, która jest do podziału, zapisali mamie, bo potem po jej śmierci będzie można to mieszkanie zaraz sprzedać i nie czekać 5 lat (aby nie płacić podatku). Czy to jest konieczne, co o tym mówi obowiązujące prawo? Czy nie może zostać tak, jak jest?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Mieszkanie dla matki po ojcu - plusy i minusy takiego rozwiązania

Dziedziczenie mieszkania przez żonę i dorosłe dzieci

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczona czasowo. Z uwagi na fakt, iż postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało przeprowadzone, nie powstał także obowiązek zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego, bowiem obowiązek ten obejmuje spadkobierców stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

W chwili obecnej Pani mama, Pani oraz brat jesteście Państwo jedynie spadkobiercami, którzy brani są pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi. Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W Państwa przypadku każde z Państwa dziedziczy po 1/3 spadku po ojcu. Mieszkanie własnościowe, jak Pani wskazuje były objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską co powoduje, że połowa po ojcu podlega dziedziczeniu. Pani mama będzie miała zatem 6/8 części, a Pani z bratem po 1/8 części.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwlekanie ze sprawą spadkową po ojcu a sprzedaż mieszkania wchodzącego w skład spadku

Owszem zwlekanie ze sprawą po ojcu może w przyszłości rodzić komplikacje oraz zwiększać koszty, gdyż jeżeli zechcą Państwo sprzedać mieszkanie, to konieczne będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej po ojcu. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł. Notarialne poświadczenie dziedziczenia, choć uzyskiwane niemal od ręki, skutkuje koniecznością pokrycia kosztów około 700 zł.

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Na dzień dzisiejszy spadku Pani nie przyjęła. Dopiero zatem wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu i uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przykłady

Utrzymanie więzi rodzinnych

Po śmierci ojca, Anna i jej brat zdecydowali, że przepiszą całe mieszkanie na ich matkę. Miało to nie tylko ułatwić kwestie prawne po śmierci matki, ale także pozwolić jej czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie w dobrze znanym otoczeniu, bez obaw o przyszłość mieszkaniową. Wspólne decyzje w sprawie mieszkania pozwoliły rodzeństwu na zachowanie bliskich relacji, unikając potencjalnych konfliktów, które mogłyby wyniknąć z podziału majątku.

Złożoność procesu prawno-finansowego

Kasia, chcąc uprościć przyszłe procedury prawne, nalegała na przepisanie części mieszkania należącej do jej zmarłego ojca na ich matkę. Jej brat, ekonomista, wyraził obawy dotyczące skomplikowanych kwestii podatkowych i potencjalnego obciążenia finansowego związanego z przyszłą sprzedażą nieruchomości. Zaniepokojony był również, że takie rozwiązanie może ostatecznie opóźnić możliwość podziału spadku, jeśli ich matka zdecydowałaby się przepisać mieszkanie na dzieci w późniejszym czasie.

Planowanie przyszłości finansowej

Marta i jej brat rozważali opcję przepisania mieszkania na ich matkę, aby uniknąć długotrwałego procesu spadkowego i związanych z nim kosztów w przyszłości. Uznali, że takie działanie może również pomóc matce w łatwiejszym zarządzaniu finansami, ponieważ pełna własność mieszkania dawałaby jej swobodę w decydowaniu o ewentualnej sprzedaży lub wynajmie. Jednak obawiali się, że ta decyzja może wpłynąć na ich zdolności kredytowe, gdyż formalnie zrezygnowaliby z własności cennej nieruchomości.

 

Podsumowanie

 

Przepisanie mieszkania na matkę po śmierci ojca to rozwiązanie, które może znacząco uprościć przyszłe procedury prawne i podatkowe, zwiększając komfort życiowy matki. Jednakże decyzja ta wymaga starannego rozważenia potencjalnych skomplikowań prawno-finansowych i wpływu na przyszłe dziedziczenie oraz sytuację finansową rodzeństwa. Ważne jest, aby przed podjęciem ostatecznych decyzji, skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestii dziedziczenia i zarządzania nieruchomościami? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania dokumentów, aby zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »